สำนักงานใหญ่และโรงงาน

นิคมอุตสาหกรรมบางปู
เลขที่ 276 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์ 0-2323-0956, 0-2709-3563
แฟกซ์ 0-2323-0955, 0-2709-4311

map HEAD OFFICE
ศูนย์วิจัยและพัฒนา (สำนักงานขาย)

อาคารจัสมินซิตี้ ชั้น 18 เลขที่ 2
สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร)
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0-2661-7850
แฟกซ์ 0-2260-6072

map HEAD OFFICE

ติดต่อเรา