ความเป็นมา

ธุรกิจการผลิตให้อุตสาหกรรมอาหาร ของกลุ่มบริษัท Nisshin Seifun ในอาเซียนเริ่มขึ้นเมื่อมีการก่อตั้ง บริษัท ไทยนิสชิน ดีซีเอ จำกัด ในปี คศ 1991

ในปี 1992 โรงงานได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มผลิตแป้งผสมสำเร็จรูป(Premix) ในปี 1997 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยนิสชิน เทคโนมิค จำกัด และขยายการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยจัดหาพรีมิกซ์คุณภาพสูงให้กับตลาดไทยและอาเซียนที่กำลังขยายตัว

เพื่อทำให้มั่นใจว่าธุรกิจจะมีพัฒนาการ และการเติบโตต่อเนื่อง ในปี คศ 2008 บริษัทได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกรุงเทพมหานคร เพื่อขยายการทำงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อการได้มาของข้อมูลอย่างรวดเร็วในตลาดโลก และทำข้อเสนอที่เหมาะสมที่สุดให้กับลูกค้า และในปี คศ 2010 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้ถูกขยายพื้นที่ให้ใหญ่ขึ้นอีก

บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001, GMP & HACCP และ FSSC 22000 และมุ่งเน้นที่การจัดการคุณภาพและความปลอดภัยในการผลิตและจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ให้กับลูกค้า

บริษัทไทย นิสชิน เทคโนมิค จะยังคงพัฒนาเป็นฐานหลักของธุรกิจแป้งผสมสำเร็จรูป(Premix) ให้กับธุรกิจต่างๆ ของ กลุ่มบริษัท Nisshin Seifun ในต่างประเทศ และจะนำเสนอผลิตภัณฑ์แป้งผสมสำเร็จรูป(Premix)คุณภาพสูงที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าต่อไป

ไทม์ไลน์

11 มีนาคม 1991

THAI NISSHIN-DCA CO., LTD.(ชื่อเดิมของ THAI NISSHIN TECHNOMIC CO., LTD.) ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย

กุมภาพันธ์ 1992

เริ่มดำเนินการผลิต แป้งผสมสำเร็จรูป

เมษายน 1997

THAI NISSHIN-DCA CO., LTD. ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น THAI NISSHIN TECHNOMIC CO., LTD.

มีนาคม 1999

บริษัทได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9002 โดย LIoyd's Register Quality Assurance (LRQA)

สิงหาคม 2003

ได้รับใบรับรองเครื่องหมายรับรองฮาลาล ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ตุลาคม 2004

บริษัทได้รับการรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร GMP & HACCP โดย LIoyd's Register Quality Assurance (LRQA)

มกราคม 2008

ก่อตั้งศูนย์การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นใจกลางกรุงเทพฯ

มีนาคม 2010

บริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 โดย LIoyd's Register Quality Assurance (LRQA)

กันยายน 2010

ขยายศูนย์การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและขยายการทำงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์

เมษายน 2013

กลุ่มบริษัท Nisshin Seifun ได้ก่อตั้ง PT. Indonesia Nisshin Technomic บริษัทจำหน่ายแป้งผสมสำเร็จรูป ในกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย,โดยมี บริษัท ไทยนิสชิน เทคโนมิค ผลิตแป้งผสมสำเร็จรูป และจำหน่ายในประเทศ อินโดนีเซียโดย PT. Indonesia Nisshin Technomic

มีนาคม 2018

บริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 โดย Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA)

ธันวาคม 2019

บริษัทได้รับการรับรองระบบ Food Safety System Certification for FSSC22000 V.5 โดย Intertek Thailand

มกราคม 2022

บริษัทได้รับการรับรองระบบ Food Safety System Certification for FSSC22000 V.5.1 โดย Intertek Thailand