กลุ่มบริษัท

ที่ผลิตและจำหน่ายแป้งผสมสำเร็จรูป(Premix)

นอกจากบริษัทไทย นิสชิน เทคโนมิค จำกัด แล้ว บริษัทที่ผลิตแป้งผสมสำเร็จรูปให้กับกลุ่มบริษัท Nisshin Seifun ยังรวมถึง” Nisshin Seifun Premix Inc.” ในประเทศญี่ปุ่น "Shin Nisshin Seifun Foods (Qingdao) Co., Ltd." ในประเทศจีน "Vietnam Nisshin Technomic Co., Ltd." ในประเทศเวียดนาม และ "PT. Indonesia Nisshin Technomic" ในประเทศอินโดนีเซีย

บริษัทไทย นิสชิน เทคโนมิค จำกัดและบริษัททั้งสี่นี้กำลังทำงานเพื่อขยายธุรกิจแป้งผสมสำเร็จรูป(Premix)ในแต่ละประเทศ และกำลังทำงานร่วมกันข้ามภูมิภาคเพื่อพัฒนา ผลิต และทำการตลาดแป้งผสมสำเร็จรูปที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัย และเชื่อถือได้ให้กับลูกค้าและผู้บริโภคทั่วโลก.

กลุ่มบริษัท Nisshin Seifun จะยังคงนำเสนอฐานการผลิตและการขายที่เหมาะสมที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแป้งผสมสำเร็จรูป(Premix)