ปรัชญานำทางของเรา

“พื้นฐานของธุรกิจสร้างขึ้นจาก ความไว้วางใจ"

“信を万事の本と為す”

“อยู่กับการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ”

“時代への適合”

หลักการองค์กรของเรา

“การมีส่วนทำให้ทุกคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและเกิดผล”

“健康で豊かな生活づくりに貢献する”

Mr.Teiichiro Shoda ผู้ก่อตั้ง Nisshin Flour Milling กล่าวว่า “เราต้องจำไว้เสมอว่าธุรกิจเชื่อมโยงกับสังคม บริษัทที่ทำงานเพียงเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้น จะอยู่ได้ไม่นานนัก ความไว้วางใจเป็นรากฐานของธุรกิจทั้งหมด” กลุ่มบริษัท Nisshin Seifun มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า ในการเติมเต็มความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนนั้นมีรากฐานมาจากคำพูดเหล่านี้ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทและยังคงอยู่ใน DNA ของเรามาจนถึงทุกวันนี้ เราจะยังคงยึดมั่นในจิตวิญญาณในการก่อตั้งของเราในขณะที่เราพยายามเติบโตต่อไปในฐานะ กลุ่มบริษัท ระดับโลก"

ตามเจตนารมณ์ในการก่อตั้งของเรา กลุ่มบริษัท Nisshin Seifun ได้สร้างรากฐานทางธุรกิจที่มั่นคงมานานกว่า 120 ปีในการเผชิญกับปัญหาทางสังคมอย่างต่อเนื่อง โลกกำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางประเด็นที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและแหล่งอาหาร ความชอบด้านอาหารที่หลากหลาย การตระหนักเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี กลุ่มบริษัทกำลังตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้โดยการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างคุณค่าประเภทต่างๆ และช่วยเหลือสังคม ในขณะที่สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

ตามปรัชญา การชี้นำองค์กรและหลักการขององค์กรของ กลุ่มบริษัท Nisshin Seifun Thai Nisshin Technomic จะสนับสนุนการพัฒนาลูกค้า โดยการพัฒนาสินค้า การผลิต และทำการตลาดแป้งผสมสำเร็จรูป(Premix)คุณภาพสูง ปลอดภัย และเชื่อถือได้ และมีส่วนทำให้ชีวิตมีสุขภาพที่ดีและมีผลสำหรับ ผู้คนทั่วโลก